eFstore Säkerhetscistern

Tillsammans med Töreboda Svets kan vi erbjuda en drivmedelsanläggning ovanjord inbrottstestad av SP enligt standar SS EN 1143-1:2012. Den är tillverkad enligt krav på bärande stål i konstruktioner, SS EN 1090-2 och är konstruerad för att fungera som både skalskydd och invallning.

Säkerhetscisternen är modulbaserad med separat modul för pump, terminal och elskåp.

Modulsystemet gör anläggningen snabb att driftsätta och ökar möjligheten till en flexibel anläggning.