OM OSS

Vi älskar framtidens teknik

Varumärket ESENSE grundades av ELPM år 2016 med målsättning att ta fram produkter anpassade för energi och drivmedelsbranschen. Med LÅNG ERFARENHET från drivmedelsbranschen finns kunskap kring de krav som ställs av såväl kunder, myndigheter som branschen.

Produkter designades och tillverkades med LOKALA SAMARBETSPARTNERS och omfattade inledningsvis stålprodukter såsom elskåp, väderskydd och prisskyltar. Med tiden har sortimentet utökas och via leverantörer i Europa kan finns nu koncept med AdBlue-produkter tillgängligt. HÖG KVALITET och ANVÄNDBARHET gör att du lätt känner igen en produkt från oss.

Drivmedelsbranschen står inför en STOR FÖRÄNDRING där resan mot en fossilfri framtid är påbörjad. I Sverige har regeringen tagit beslut om att redan 2030 ha minskat utsläppen med 70% och år 2045 ska Sverige vara helt fossilfritt. För att nå målen krävs att transport- och drivmedelsnät förändras och att branschen tillgodoser behovet av nya drivmedel och energibärare.  De traditionella drivmedlen kompletteras med HVO och RME, men även elbilar ökar drastiskt i användande.

Nytt på marknaden är även vätgas som förutspås ta en större marknadsandel över tid. 8,7 miljarder euro är summan som EU-kommissionen och europeiskt näringsliv tillsammans satsar på vätgas och bränsleceller under kommande ramperiod. Under år 2050 beräknas vätgas svara för hela 24% av det totala energibehovet i Europa.

Vi håller oss a jour med utvecklingen och vårt produktsortiment förändras och utökas efter de behov som finns. 

 

Välkommen in i framtiden med Esense